Eduardo Frei und Expräsident Person-Info 

( Ich bin Eduardo Frei)
+1