Martin Kemp und Vinci Person-Info 

( Ich bin Martin Kemp)
(1 - 7 von 8
)

Spiegel.de: The Expensive Quest to Authenticate a Da Vinci

[Spiegel Online] - His colleague Martin Kemp, after having seen a photo of the painting, said it "might be an early Luini before he had become captivated by Leonardo." The painting was "the best Luini" he had ever seen. These are Ingo Bubenik's recollections of the

Google News: Il 'Salvator Mundi' di Leonardo in mostra a Londra

[Il sito di Firenze] - L'attribuzione a Leonardo è stata fatta l'anno scorso durante il restauro da esperti tra cui Pietro Marani, Maria Teresa Fiori e il professore di Oxford Martin Kemp, che ha studiato il maestro da Vinci per oltre 40 anni.

Unknown Leonardo to go on show at National Gallery

www.independent.co.uk
[The Independent] - The experts who helped to identify the work included the Milan-based Da Vinci expert Professor Pietro Marani, fellow Italian Maria Teresa Fiori and the Oxford University art professor Martin Kemp, who has studied the artist for the past 40 years.

Google News: Phát hiện tuyệt tác của Leonardo da Vinci?

[Thanh Niên] - Tính nguyên bản của tuyệt tác này là khá cao khi ARTnews cho biết nó được giáo sư nghệ thuật học - Martin Kemp, thuộc Đại học Oxford xác nhận. Ông Kemp, chuyên gia uy tín nghiên cứu về Leonardo da Vinci và là người trước đây chứng minh thành công bản
+1