Minh Trang und Không Person-Info 

( Ich bin Minh Trang)
(1 - 18 von 22
)

Giã biệt ca sĩ Minh Trang — Tiếng Việt

www.rfa.org
Một giọng ca nữ của buổi đầu tân nhạc Việt Nam vừa lìa trần. Tuy biết rằng bà Minh Trang tuổi đã cao, sức khỏe suy yếu từ lâu nhưng giới yêu nhạc không khỏi...
+1